Cílem Impuls Draft Campu je povzbudit mladé muže ve věku 14-20let k vážnému přemýšlení o převzetí zodpovědnosti za svůj život, za svou budoucí rodinu, práci i za svůj sbor, za své obdarování a také hledání svého povolání. Biblickým mottem IDCampu je výzva z 1. Král. 2,2 „Buď rozhodný a mužný“. Ano, chceme a potřebujeme vidět na dorůstajících klucích v naší zemi a církvích, jak se proměňují v rozhodné a mužné muže, kteří jsou ochotní převzít zodpovědnost a následně také vést. IDraftCamp by měl nepřímo sloužit mimo jiné i k identifikaci potencionálních budoucích vůdců (proto název „draft“camp), pro které bude připraven následný možný druhý a třetí ročník ID Campu, či bude nabídnut jiný způsob vedení a motivování dle kapacity, potřeb a preferencí té či oné denominace. Cílem je pomoci potencionálním vedoucím dorůst do vedoucích díky intenzivnější péči a podnětům. Věříme, že i na základě Impuls Draft campu nejeden z nich bude více přemýšlet o službě v církvi, řádné přípravě a zapojení se do služby v existujících sborech nebo na nově vznikajících místech.