1. Vůdcovství / Lukáš Targosz

Vhodné pro vedoucí dorostu, mládeže, hudebních skupin, malých skupinek či jakékoli pozice ve sboru, ve škole/práci, která vyžaduje vedení.

Blok I. – Sobota dopoledne

Blok II. – Sobota odpoledne

   

2. Evangelizace / Michal Krchňák

V rámci této pracovní skupiny bude představena malá ochutnávka kurzu Explozivní evangelizace. Explozivní evangelizace je tréninkový modul pro křesťany, kteří se chtějí naučit hovořit o své víře s dalšími lidmi a kteří chtějí trénovat i další křesťany být efektivnější při šíření dobré zprávy. Tento koncept je vyučován v mnoha zemích celého světa. Účastníci pracovní skupiny si potřebují zakoupit základní materiály kurzu za 50,- Kč. Nezbytnou součástí práce v této skupině je praxe v sobotu odpoledne (13:00-15:00). Nabízí se navíc možnost praxe v neděli odpoledne.

Blok I. – Sobota dopoledne

Proč nevydává víc křesťanů svědectví? Jak navázat kontakt? Jak sestavit osobní svědectví? S kým hovořím?

Blok II. – Sobota odpoledne

Vysvětlení evangelia – část první

Blok III. – Neděle dopoledne

Vysvětlení evangelia – část druhá; Evangelizační životní styl

3. Zakládání sborů / Sławek Jagieła

Vhodné pro ty, kteří by chtěli jít do zakládání nového sboru nebo se k někomu přidat.

Blok I. – Sobota dopoledne

– držet se vize ať se děje cokoliv

Blok II. – Sobota odpoledne

– tvůj „core“ tým nebo sedm let zkušebního období

4. Impuls týdny / Kristian Lande, Daniel Kocyan

(krátkodobé misijní výjezdy)
– trénink a příprava vedoucích a týmů na Impuls týdny 2016

Blok I. – sobota dopoledne

Hlavním cílem Impuls týdnů je, aby lidé ze světa měli zkušenost s Ježíšem. V jednotlivých týmech budeme přemýšlet o tom, jaké výzvy a příležitosti máme. Chceme se také ptát a hledat, k čemu nás Pán Bůh vede.

KDE? – Kde jsme?

Jaké místo nám Bůh dává na srdce? Koho ještě pozveme do týmu? Co víme o místě, na které jedeme? Jaká obdarování mají lidé v našem týmu?

KAM? – Jaké jsou výzvy a příležitosti?

Jaké jsou naše cíle? Co chceme vidět, aby Bůh dělal během týdne (v životech nových lidí, v místním společenství, v našem týmu)? Co chceme, aby vzniklo na daném místě?

JAK? – Jaký je nejdůležitější další krok?

Kdo za to bude zodpovědný? Jak navážeme vztahy s lidmi během týdne? Co můžeme udělat pro město?

Blok II. – sobota odpoledne

Každý člověk je jiný a má jiné potřeby, proto nemůžeme mít ke všem stejný přístup. Potřebujeme porozumět potřebám jednotlivých lidí, abychom je mohli vést k následování Ježíše a pomohli jim naplnit poslání, pro které byli Bohem stvořeni.

KDE? – Kde jsou lidé, které potkáváme?

Jaké jsou potřeby lidí? Jak vidět a porozumět potřebám daného člověka? Jaké otázky se zeptat?

KAM? – Jaké by to bylo, kdyby tito lidé začali následovat Ježíše?

Jaký potenciál je v jednotlivých lidech? Kde je Bůh chce mít (za rok)?

JAK? – Jaký je nejdůležitější další krok?

Jak se lidé mohou dostat z pozice, kde jsou, kam je Bůh chce mít? Jak dát lidem ty správné výzvy?

Blok III. – neděle dopoledne

Praktická příprava

Co potřebujeme zjistit (město, kultura, historie)? Co potřebujeme zařídit předem?

Příprava půdy

Jak se můžeme připravovat (jako tým i jednotlivci)? Co můžeme udělat předem (průzkum)? Jak se povzbuzovat v modlitbách? (modlitební boj, modlitební procházky, chvály a žehnání na místě) Kdo za námi bude stát a kdo se bude za nás modlit?

Následná práce

Jak se budeme věnovat kontaktovaným lidem? Jak v tom pomůžeme místnímu společenství po Impuls týdnu? Kdy budeme mít další setkání?

5. MyLife Workshop / Daniel Chlebek

Nový kurz přibližující Boha unikátním způsobem, účastníci pracují se svými pozitivními a negativními životními zkušenostmi, při kterých objevují Boha ve svém životě, kurz přibližuje základy o Pánu Bohu. Vhodné pro nekřesťany/hledající jak i pro případné vedoucí tohoto kurzu.

Blok I. – sobota dopoledne

Představení MyLife workshopu

„Můj život stojí za to, abych ho prozkoumal.“ Ze všech lidí, které znáte, není nikdo zajímavější než – VY SAMI! Workshop MyLife bere v úvahu vaši jedinečnost, váš příběh, vaše touhy a aspirace. Určitě se sami o sobě dozvíte nové a překvapující věci. V procesu sebeobjevování uvidíte, že Bůh o vás má ještě větší zájem, než jaký o sebe máte vy sami. Workshop MyLife je kurz, který tvoří šest setkání. Každé setkání se týká jednoho tématu, které nějak souvisí s naším životem.

1. lekce – Mince

Začínáme tím, že se zamyslíme nad lidmi a událostmi, díky kterým jsme se stali tím, kým a čím jsme.

Blok II. – Sobota odpoledne

2. lekce – Kniha

Své sebepochopení rozšíříme, když se nad svým životem zamyslíme tak, že si ho představíme jako knihu – s názvem a kapitolami.

3. lekce – Most

Naše minulost neurčuje jen to, kým jsme se stali, ale i to, kam v životě míříme, po čem toužíme, co dává našemu životu smysl.

Blok III. – Neděle dopoledne

4. lekce – Hudba

Hudba je součástí našeho života. Co kdyby byl Bůh melodií, která zní v pozadí našeho každodenního života? Kde tuto melodii slyšíme?

5. lekce – Náplast

Boží bolest se protíná s bolestí našeho života a sděluje nám důležitou zprávu.

6. lekce – Poklad

Dar, který má Bůh pro každého z nás, je jako poklad. Najděte Boha a najdete poklad, který jste celý život hledali.