Iniciátorem Impuls draft campu je organizace PROMISE CZ, která od roku 2015 připravuje tento kemp ve spolupráci s EC M.I.S.E. Projekt IMPULS (rozvíjí a inspiruje mladé lidí pro misii a evangelizaci v jejích stávajících sborech a denominacích skrze Impuls festival, Impuls weeks a Impuls draft camp), který je realizovány pod záštitou mezidenominační platformy PROMISE CZ, nabízí církvím možnost a pomoc takový camp začít organizovat. Momentálně pomáhá PROMISE CZ připravovat tento camp misijní organizaci EC MISE, která pracuje uvnitř Slezské církve evangelické a zaměřuje se na misii, evangelizaci a zakládání sborů. Tento camp je připravován na základě dlouhodobého a osvědčeného know-how z Lotýšska, který jsme odtamtud přivezli, a který jsme přizpůsobili našemu prostředí. Draft camp používají v Lotyšsku v tamní církvi v rámci projektu zakládání sborů.